Bővült a katasztrófavédelem eszközparkja

Szellőztetésre, illetve akár zárt terekben keletkezett tüzek habanyaggal történő oltására is alkalmas az a nagyteljesítményű…

Emissziós értékek:
SO2 koncentráció

Határérték: 200 mg/Nm3

fásszárú biomassza-tüzelésű kazán:

0.0 mg/Nm3

lágyszárú biomassza-tüzelésű kazán:

11.0 mg/Nm3

Ön tudta ezt?

Európa legnagyobb szalmatüzelésű erőműve alig nagyobb teljesítményű, mint a pécsi lesz. Az angliai Ely-ban található blokk teljesítménye 40 MW.

Tüzelőanyag szállítás

Ajánlati felhívás

A Pannon-Biomassza Kft. ajánlatokat kér magyarországi telephelyre 
biomassza tüzelési alapanyagok 2017. évben történő szállítására.
 
Szállítási ajánlatok a következő tüzelőanyag fajtákra adhatók:
 
  • Erőművi berendezésben égethető, ömlesztett napraforgómaghéj vagy napraforgómaghéj pellet
  • Erőművi berendezésben égethető mezőgazdasági-termény tisztítási melléktermék (napraforgó, kukorica, repce stb.)
  • Agropellet (terményszárítói melléktermék, ocsú, kukoricaszár darálék, repce szár darálék, szalma, stb.).
  • Hengeres tűzifa 
  • Faipari melléktermék (széldeszka, szélléc)
  • Erdei faapríték
  • Faipari apríték
  • Nem erdőgazdálkodásból származó faapríték (legelő, árokpart, útépítés, 2 m-nél alacsonyabb cserjésből származó faapríték)
  • Fűrészpor
 
Jelige: „Pannon-Biomassza Kft. – Biomassza 2017.”
 
A szállítási ajánlatokat 2016.augusztus 1-én 12:00 óráig kérjük zárt borítékban, jeligével az alábbi címünkre eljuttatni:
 
Pannon-Biomassza Kft.
7630 Pécs, Edison u. 1.
(7612 Pécs, Pf. 19.)
 
A határidőn túl, vagy nem zárt borítékban, illetve jelige nélkül érkező ajánlatokat érvénytelennek tekintjük, és a versenyből kizárjuk.
A különböző tüzelési alapanyagok részletes meghatározását, továbbá a szállítás egyéb feltételeit tartalmazó ajánlati dokumentáció a fenti címen átvehető, illetve a biomassza.pannonpower.hu weboldalon elérhető.
 
A Pannon-Biomassza Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ne hirdessen eredményt, vagy a pályázatot eredménytelennek tekintse, illetve hogy egyik ajánlattevővel se kössön szerződést. 
 
Jelen ajánlati felhívás alapján az ajánlattevők nem támaszthatnak igényt a Pannon-Biomassza Kft.-vel szemben.